Dual Sport 3 Gen 4 - Kola Trek (CZ) (2024)

Přehled

Další možnosti

if (typeof dataLayer !== "undefined") {dataLayer.push({"ecommerce": {"currency": "CZK","impressions": [{"id": "36826","name": "Dual Sport 3 Gen 5","price": "25990.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "green","list": "More Options","position": 1},{"id": "36996","name": "Dual Sport 2 Equipped Stagger Gen 5","price": "24490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "green","list": "More Options","position": 2},{"id": "36995","name": "Dual Sport 2 Equipped Gen 5","price": "24490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "grey","list": "More Options","position": 3},{"id": "36823","name": "Dual Sport 2 Gen 5","price": "19490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "green","list": "More Options","position": 4},{"id": "40503","name": "Dual Sport 3 Equipped Stagger Gen 5","price": "29490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "grey","list": "More Options","position": 5},{"id": "40502","name": "Dual Sport 3 Equipped Gen 5","price": "29490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "grey","list": "More Options","position": 6},{"id": "40826","name": "Dual Sport 3 Gen 5","price": "25490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "orange","list": "More Options","position": 7},{"id": "40511","name": "Dual Sport 2 Midstep Gen 5","price": "23490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "greydark","list": "More Options","position": 8},{"id": "40508","name": "Dual Sport 2 Equipped Gen 5","price": "23490.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "red","list": "More Options","position": 9},{"id": "36824","name": "Dual Sport 1 Gen 5","price": "16990.0","brand": "Trek","category": "Dual Sport bikes","variant": "red","list": "More Options","position": 10}]}});} else {console.log("dataLayer");}

Která generace je pro vás ideální?

Lehčí model Dual Sport Gen 5 s hbitými 27,5palcovými koly a dodatečnými úchyty nebo robustní model Dual Sport Gen 4 s odpruženou vidlicí vyhlazující nerovnosti povrchu a rychlými 700c koly.

Další informace

Popis

Vlastnosti produktu

Přizpůsobte si ho

Přizpůsobte si kolo, aby odpovídalo vašim požadavkům, a nainstalujte si blatníky, nosiče, košíky na lahve a další příslušenství.

Vybírat vnabídce

Bude mé kolo mít sníženou horní rámovou trubku?

U rámů velikostiS se horní rámová trubka směrem ksedlové trubce svažuje. Díky tomuto provedení je rám nižší, což vyhovuje jezdcům menších postav, kteří tak mohou být nad kolem rozkročeni pohodlněji. Uvětších rámů (M a výše) je horní rámová trubka vodorovná, protože vyšší jezdci nemají svýškou rámu problém.

1x pohon

Pohon 1x10 je všestranný, nabízí jednoduché řazení a menší pravděpodobnost potíží. Vyznačuje se širokým spektrem rychlostí, ale řazení je lehčí a intuitivnější. Právě to, co potřebujete. Nic navíc.

Extra prostor pro pláště

Pojme pláště 700x45c s blatníky nebo pláště pro horská kola 29"x2.1" bez blatníků.

Úchyty na nosič a blatníky

Zabudované úchyty usnadňují nasazení nosičů a blatníků pro větší univerzálnost.

Vnitřní vedení lanek

Řadicí a brzdová lanka vedeme uvnitř rámu, abychom dosáhli elegantní a jednoduchý vzhled. Opravdu elegantní vzhled.

Pláště odolné proti proražení

S odolnými plášti Hard-Case Bontrager vás defekty nezpomalí.

Představec kompatibilní s Blendr

Technologie Bontrager umožňuje instalovat příslušenství přímo na představec pro výsledný elegantní vzhled a maximálně snadné použití.

Další informace

Kompatibilní s DuoTrap S

DuoTrap S (prodává se zvlášť) má v rámu zabudované čidlo Bluetooth®/ANT+. Zaznamenávejte si jízdy a sledujte svůj výkon na počítači či chytrém telefonu bez potřeby externího čidla. Je kompatibilní s hlavními značkami zařízení s bezdrátovou technologií ANT+, včetně Bontrager, Garmin, PowerTap a SRM.

SpecifikaceVelikosti
GeometrieServisRecenze
Dual Sport 3 Gen 4 - Kola Trek (CZ) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6180

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.